Levels in commissioning

Stappenplan commissioning

Commissioning verloopt volgens een aantal vaste processtappen. Eerst wordt er een commissioning manager/autoriteit (CxA) aangewezen die met de klant helder formuleert wat de doelen zijn en wat de scope is van de assets die de commissioner meeneemt. De CxA stelt vervolgens het commissioningsplan op, waarin alle levels van commissioning doorlopen worden. Ook wordt er een planning gemaakt. In onze aanpak speelt sterk projectmanagement een grote rol waarin samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerper, engineer en bouwteam essentieel zijn. Vervolgens wordt een document controller aangesteld en wordt er een commissioningsteam samengesteld dat de verschillende levels zal uitvoeren volgens het commissioningsplan.

Cx Level 1: Design input, Fabriekscceptatietesten (FAT)

Cx Level 1 FAT staat voor het eerste level van commissioning, waarbij er een ‘Factory Acceptance Test’ wordt uitgevoerd op de geleverde componenten. Bij bijvoorbeeld een airconditioningsunit, warmtepomp, of generator, wordt met functionele testen gecontroleerd om te verifiëren of aan de inkoopeisen is voldaan.

De volgende handelingen worden uitgevoerd:

• De ‘design input’ verzamelen.
• Fabrieksacceptatietesten (FAT) inclusief witnessing en rapportage on site.
• Off site software testen, inclusief het maken van beeldplaatjes (graphics logics) en de communicatie hierover met de opdrachtgever.
• Verificatie van de fabriekscertificatie; zowel kwaliteitsverzekering (Quality Assurance; QA) als kwaliteitscontrole (Quality Control; QC)

Cx Level 2: Initiële en constructietesten

Level 2 omvat de visuele inspectie van de installatie met behulp van installatiechecklists, voordat de systemen ‘live’ gaan. Dit level van commissioning omvat: • QA/QC van alle componenten als ze op de site arriveren. • QA/QC van de bouw/constructie, het vastleggen van afwijkingen en/of hierop bijsturen (snagging/punching). • Visuele inspectie van de installatie on site. • Input en output (I/O) testen van de bekabeling en piping on site. • Druk testen van de piping on site. • Elektrische stroom/weerstands-/isolatietesten, primary en secondary injection testen, verificatie van de discrimination settings en meggertesten (dead) van de kabels. • Pre-start (supplier) checklist wordt compleet met de documentatie aangeleverd bij document control.

Cx Level 3: Start up testen (Pre Sat)

Commissioning Level 3 betreft het monitoren van de prestaties bij het in bedrijf stellen van de installaties, om te verifiëren of deze zijn zoals vastgelegd in de contracten. De deelsystemen worden hiervoor onder spanning en/of druk gebracht. Dit heet energizing. Daarna worden de deelsystemen in bedrijf gesteld door de leveranciers of de hoofdaannemer. Alle settings worden gecontroleerd en gedocumenteerd. Het gaat om stand alone testen. Hierna worden de beeldplaatjes getest en de resultaten gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Cx level 4: Site Acceptance Testen (SAT)

Tijdens level 4 van commissioning wordt de installatie op performance getest binnen vooraf omschreven omstandigheden en in relatie tot andere systemen, om de kwaliteit te beoordelen en mogelijke fouten op te sporen.

De volgende testen worden uitgevoerd:

• Systeemacceptatietesten
• Volledige functionele testen van alle deelsystemen
• Volledige performance testen van alle deelsystemen
• Balanceren van diverse systemen. (samenhang tussen de systemen verifiëren)
• Testen van interfaces met stuur/beheersystemen, inclusief alle (afstand)bedieningen
• Testen van alle denkbare noodscenario’s
• Volledige belasting testen (Full load) van systemen

Cx Level 5: Integrated Site Acceptance Testen (ISAT)

Bij level 5 van commissioning wordt de samenhang van verschillende installaties en systemen tijdens diverse voorspelbare en onverwachte scenario’s gecontroleerd. Dit worden ‘Integreerde Systeem Acceptatie Testen (ISAT)’ genoemd. Deze bestaan uit:

• Integreerde performance testen.
• Redundancy testen.
• Total Power Outtage Test (TOAT).

Cx Level 6: Trainingen en instructie voor en na handover

Level 6 van commissioning gaat over de post-acceptatie fase. De installaties en systemen zijn in gebruik. Middels (seizoensgebonden) testen wordt geverifieerd of de prestatie-eisen in verschillende omstandigheden bereikt worden. Ook wordt er een trainingsprogramma opgesteld en gecontroleerd door leveranciers en de hoofdaannemer. Daarna wordt dit trainingsprogramma voor het Operationele en Maintenance personeel onder begeleiding doorlopen.