Wat is commissioning

Wat is commissioning?

Commissioning is het proces waarin gecontroleerd wordt dat alle systemen en componenten van een gebouw of industriële installatie ontworpen, geïnstalleerd, getest, bediend en onderhouden worden zoals het in het programma van eisen bedacht is of omschreven is.

Dit waarborgen van de kwaliteitseisen van bedrijfskritische assets voor een gebouw of installatie gebeurt middels het ontwerpen, documenteren en inplannen van een commissioningsplan. Het uit laten voeren van testen, het kalibreren en verifiëren van gegevens en het vastleggen van aanbevelingen in een commissioningsdossier zijn daar een essentieel onderdeel van. Deze toetsing ontbreekt vaak bij een technisch due dilligence-onderzoek. 

Het hoofddoel van commissioning is het nastreven en bereiken van een veilige en geordende hand-over van de totale installatie en het gebouw, van de constructiefase naar de operations en maintenance fase, waarbij het gebouw of de installaties volgens de ontwerpuitgangspunten presteren.

Wat is commissioning?