Soorten commissioning

Soorten commissioning

Hoewel het doel van commissioning altijd gelijk blijft, zijn er verschillende soorten commissioning te onderscheiden. Welk type commissioning met de daarbij behorende werkwijze wordt toegepast, is afhankelijk van de fase en staat waarin een gebouw en de installaties verkeren. De subvormen van commissioning zijn:

• initial commissioning
• retro-commissioning
• re-commissioning
• continuous commissioning

Initial commissioning

Initial commissioning betreft commissioning aan panden die zich nog in de ontwerp- en bouwfase bevinden. Initial commissioning kan ook van toepassing zijn op grote renovaties. Andere termen die hiervoor worden gebruikt zijn: static commissioning en pre-completion commissioning. Het fungeert als preventieve maatregel die ervoor zorgt dat er vanaf het begin efficiënte strategieën en apparatuur geïmplementeerd worden en dat de projectdoelen voor aflevering worden bereikt. Het is belangrijk om al bij het vaststellen van de opleveringseisen te beginnen met het proces van initial commissioning.

Een nader te bepalen tijd na ingebruikname van het gebouw en de installaties is er re-commissioning nodig, om te controleren of de juiste waarden nog steeds gehaald worden, of om te constateren dat bijstelling nodig is.

Wij vertellen u tijdens een (telefonische) afspraak graag meer over initial commissioning door D-TACS.

Retro-commissioning

Retro-commissioning richt zich op bestaande gebouwen die nog niet eerder commissioning ondergingen. Het doel van de commissioning is het vaststellen van inefficiënties en het determineren van verbetermogelijkheden. De operationele- en onderhoudsprocedures van bestaande gebouwen worden verbeterd om de algehele prestaties van het gebouw te optimaliseren. Denk aan de luchtkwaliteit, het comfort, de energie-efficiëntie, de stabiliteit van de temperatuur en meer. De retro-commissioning kan zich richten op het gebouw of de aanwezige apparatuur, of installaties, afhankelijk van de vooraf opgestelde commissioningsdoelen. Om de commissioning uit te kunnen voeren, worden eerst de operationele eisen en onderhoudseisen voor het gebouw en de inbegrepen installaties en systemen gedocumenteerd en aangevuld. Daarna worden controlesystemen worden  geoptimaliseerd door de kalibratie van kritische sensoren. Vervolgens bepaalt de commissioning engineer de huidige condities door middel van trendmatige prestatiemetingen, om eventuele ondoelmatigheden aan het licht te brengen. De engineer registreert en rapporteert daarna de verbeteradviezen.

Voorbeelden van aanbevelingen na retro-commissioning:

Heeft u interesse in retro-commissioning door D-TACS? We vertellen er graag meer over tijdens een vrijblijvende afspraak.

Re-commissioning

Re-commissioning betreft gebouwen waarbij al eens eerder een kwaliteitswaarborging gedaan is. Het vertrekpunt voor nieuwe prestatiedoelen en kwaliteitsborging wordt ermee vastgelegd. Meestal wordt re-commissioning een aantal jaren na de initial commissioning uitgevoerd, of wanneer een gebouw overgaat naar een nieuwe eigenaar. D-TACS raadt u aan om bij aankoop uw pand te laten keuren en klaar te laten maken voor de overdracht, zodat u er in de asset managementfase direct gebruik van kunt maken. 

Door slijtage of schade aan onderdelen, het toevoegen of verplaatsen van systemen, een verbouwing of het wijzigen van de gebruiksfunctie van een gebouw, kunnen de prestaties ervan afnemen. Bij re-commissioning worden het gebouw en de bijbehorende installaties getest om te zien of zij nog steeds voldoen aan de oorspronkelijk gestelde kwaliteitseisen. Wanneer er inefficiënties worden geconstateerd, maakt de commissioner hier nota van, of doet een aanbeveling waarmee het euvel is hersteld.

Re-commissioning wordt aangeraden voor:

We vertellen u graag meer over re-commissioning tijdens een (telefonische) afspraak.

Continuous commissioning

Continuous commissioning is het onafgebroken monitoren van energie- en omgevingsdata om daarmee de prestaties van bijvoorbeeld een gebouw, tunnel, data center, of windmolen realtime te kunnen bijsturen. Hierdoor blijven de waarden constanter, ervaren gebruikers van een pand meer comfort en dalen de energiekosten significant.

De reden waarom continuous commissioning nog niet overal wordt toegepast is dat de technieken hiervoor in snel tempo updates ondergaan en veranderen. Ook de systemen zelf zijn tegenwoordig erg complex. Het is voor het operationele team van een gebouw lastig hun kennis en vaardigheden hierover op peil te houden, gezien ze nog meer taken op hun bord hebben. De gespecialiseerde commissioning engineers van D-TACS ontzorgen u graag door de continuous commissioning voor u te verzorgen. We maken graag een afspraak met u om u verder te informeren over continuous commissioning door D-TACS.