Werkwijze commissioning

Beheer en bedrijfsvoering

Voor het starten van een project worden de uitgangspunten bepaald. Welk deel van de totale projectscope valt onder de commissioning? Vanuit D-TACS wordt een project­verantwoordelijke aangesteld. Deze project­verantwoordelijke zal het klantspecifieke commissioningsplan samen met de opdrachtgever en aannemer verder uitwerken. Hierin beschrijven zij onder andere wat de benodigde testprotocollen en resources zijn en wat de planning is. Dit commissioningsplan vormt het vertrekpunt waarbinnen er altijd onafhankelijke controle is op het ontwerp, de bouw en de oplevering van de bedrijfskritische componenten van een gebouw of installatie.

Beheer en bedrijfsvoering​