Commissioning voor energie-efficiëntie bij bedrijven

Delen
Delen

Energie-efficiëntie staat bij veel bedrijven bovenaan de agenda. Commissioning speelt hierbij een cruciale rol en draagt bij aan het waarborgen van het optimale presteren van gebouwen en installaties. Naast kostenbesparing zijn duurzaamheid en milieubewustzijn eveneens energie-efficiëntie staat bij veel bedrijven bovenaan de agenda. Commissioning speelt hierbij een cruciale rol en draagt bij aan het waarborgen van het optimale presteren van gebouwen en installaties.

Richtlijnen vanuit de EU

Commissioning is geen eenmalige onderneming, maar juist een doorlopend project die strekt over de gehele levensduur van een gebouw. Door systemen efficiënter in te stellen en maatregelen te treffen voor installatieonderdelen, is het mogelijk om mogelijke energieverspilling te herkennen en aan te pakken. Hierdoor kun je besparen op energiekosten en bijdragen aan een beter milieu. De Europese Unie heeft verschillende richtlijnen en regelgevingen opgesteld om energiebesparing te bevorderen en bedrijven aan te moedigen energie-efficiëntie te verbeteren.

  • Energie-efficiëntierichtlijn (EED): Het bevorderen van energie-efficiëntie, zoals energiebesparingsdoelen en energiebeheersystemen.
  • Ecodesign-richtlijn: Verbetering van de energie-efficiëntie van producten.
  • EU Emissions Trading System (EU ETS): De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Energieprestatierichtlijn (EPBD): Het bevorderen van energie-efficiëntie in gebouwen door middel van certificeringen, audits en slimme meters.

Continuous commissioning

Als bedrijf kun je ervoor kiezen om de thermostaat een graad lager te zetten, maar tegelijkertijd moet je ook rekening houden met het comfort van je werknemers. Als zij het te koud hebben, verplaats je het probleem alleen maar. Met commissioning kun je de effecten van dergelijke maatregelen monitoren en vastleggen. Als uit de monitoring blijkt dat een bepaalde maatregel negatieve effecten heeft, moet je op zoek naar alternatieven, zoals het verbeteren van isolatie of het uitschakelen van systemen buiten werktijd. Hierdoor kun je energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Dit soort maatregelen vallen onder de noemer ‘continuous commissioning’, waarbij wordt bekeken of geïnstalleerde systemen nog steeds de voordelen bieden waarvoor ze oorspronkelijk zijn geïnstalleerd.

In de praktijk

Marco van D-TACS vertelt over een voorbeeld uit de praktijk waarin energie-efficiëntie een belangrijke rol speelde: ‘Ik deed de commissioning voor een kantoorgebouw waar werknemers klaagden over de warmte, benauwdheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Tijdens het commissioningsproces kwam ik erachter dat het kantoorgebouw oorspronkelijk bedoeld was om 500 mensen te huisvesten, maar inmiddels werkten er wel 800 mensen. Dat had gevolgen voor de temperatuur en het CO2-gehalte. Op basis van het commissioningsrapport zijn we op zoek gegaan naar een passende oplossing.’

Oplossing

‘In eerste instantie wilde de opdrachtgever het ventilatiesysteem aanpassen, maar de verhuurder stemde hier niet mee in. Als alternatief hebben we andere opties onderzocht. Uiteindelijk is er geïnvesteerd in verkoeling, en zijn er stoelen uit de vergaderruimte verwijderd. Hoewel er meer mensen mochten plaatsnemen, werd het hun verantwoordelijkheid wanneer de ruimte warmer werd. Bewustwording speelde hierbij een belangrijke rol. Hetzelfde gold voor het hoge CO2-gehalte. We hebben signaleringen op de thermostaat geplaatst met kleurcodes. Wanneer deze rood werd, was het nodig om meer te ventileren of minder mensen in de ruimte toe te laten. We hebben een rapport opgesteld en advies gegeven, waarna de opdrachtgever uiteindelijk besloot om een extra pand te huren. Hiermee werden de problemen effectief opgelost.’

Energie-efficiënt verduurzamen

‘Er is ontzettend veel mogelijk op het gebied van verduurzamen en energie besparen, maar zelden wordt hier het optimale resultaat mee behaald’, vervolgt Marco zijn verhaal. ‘De eerste stappen op korte termijn hebben vaak al een groot effect. Denk aan isoleren, de thermostaat naar beneden en de overstap van TL-lampen naar LED-licht. Maar om écht efficiënt te verduurzamen is commissioning onmisbaar.’

Laat je ontzorgen

Verschillende initiatieven kunnen worden genomen om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren. Door commissioning uit te voeren op bestaande gebouwen kan een energiebesparing van 10 tot 30% worden gerealiseerd. Voor nieuwbouwprojecten kan een energie-efficiëntieplan vooraf worden opgesteld en kan tijdens het bouwproces monitoring plaatsvinden om dit te waarborgen, wat kan resulteren in een besparing van 13% tot 16% ten opzichte van nieuwbouwprojecten waarbij geen commissioning is betrokken. Besteed daarom je energie-efficiëntie uit en kies voor D-TACS! Op die manier word je gedurende het hele proces ontzorgd en ervaar je binnen korte tijd de voordelen van een energie-efficiënt gebouw. Neem hier contact met ons op.

Delen
Delen