Delen
Delen

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Om die impact te verminderen en een groene(re) toekomst te realiseren, zijn projecten op het gebied van duurzame energie van levensbelang. Commissioning speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

Duurzame energie niet meer weg te denken

Van windmolenparken en zonne-energie-installaties tot geothermische centrales en waterkrachtprojecten: het opwekken van duurzame energie is al lang niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. De ontwikkeling en implementatie van duurzame energiebronnen vereist echter een zorgvuldige planning, constructie en inbedrijfstelling. En vooral bij dat laatste aspect is commissioning een onmisbaar aspect.

Diverse stappen

Bij een nieuw of vernieuwd systeem voor duurzame energie omvat het proces van commissioning de volgende stappen:

  • Identificeren van fouten en optimaliseren van prestaties
  • Veiligheidsborging
  • Integratie van systemen
  • Prestatieverificatie
  • Kwaliteitsborging
  • Documentatie en rapportage
  • Training en overdracht van kennis
  • Duurzaamheid en langetermijnprestaties

Identificeren van fouten en optimaliseren van prestaties

Fouten, gebreken of inefficiënties in het systeem moeten worden geïdentificeerd voordat het in gebruik wordt genomen. Hierdoor kunnen correcties tijdig worden uitgevoerd, waardoor de prestaties van het systeem geoptimaliseerd kunnen worden.

Veiligheid en integratie

Installaties voor het opwekken van duurzame energie moeten aan strikte veiligheidsnormen voldoen. Commissioning zorgt ervoor dat alle veiligheidsprotocollen nauwkeurig en correct worden geïmplementeerd en dat alles goed functioneert. Bij duurzame energie gaat het vaak om verschillende, complexe systemen. Door de samenwerking tussen deze systemen goed te testen, kunnen mogelijke problemen al in een vroeg stadium worden herkend en opgelost.

Prestatie en kwaliteit

Hoeveel duurzame energie brengt de nieuwe of vernieuwde installatie op? Ook daar ligt voor commissioning een belangrijke taak. De energieopbrengst, efficiëntie en andere belangrijke parameters worden gemeten en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het systeem aan de gestelde doelen voldoet. Door ervoor te zorgen en erop toe te zien dat alles correct is geïnstalleerd, goed functioneert en voldoet aan de vereiste normen en specificaties, wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Documentatie en rapportage

Tijdens het hele proces van commissioning worden gedetailleerde documentatie en rapporten verzameld. Deze omvatten technische specificaties, testresultaten, systeemconfiguraties en eventuele aanbevelingen of wijzigingen die zijn aangebracht. Zo’n document is van grote waarde voor de referentie, het onderhoud, eventuele uitbreidingen of upgrades van de installatie in de toekomst.

Training en duurzaamheid

Zodra de installatie of het systeem in gebruik kan worden genomen, zit het werk er voor ons team nog niet per definitie op. Vaak is het nog nodig om het personeel dat met het systeem gaat werken training en kennisoverdracht te geven. Waardevolle inzichten en hands-on training dragen bij aan een soepele overgang naar de operationele fase. Al deze tests, evaluaties en optimalisaties zorgen ervoor dat het duurzame energieproject efficiënt blijft werken, waardoor de investering rendabel wordt.

Contact

Commissioning is dus een onmisbare stap als we het hebben over duurzame energie. Maar daarnaast spelen we ook een belangrijke rol binnen onder andere datacentra, luchtvaart, farmaceutische industrie, petrochemische industrie en woningbouw. Wil je er meer over weten? Of zie je een toekomst als commissioning engineer bij ons wel zitten? Neem dan contact met ons op.

Delen
Delen