De rol van commissioning bij een nieuwbouwproject

Delen
Delen

Commissioning speelt een essentiële rol tijdens de bouw van een nieuwbouwproject. Het is simpelweg de laatste check om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed werken en het gebouw doet wat het moet doen. In dit blog gaan we dieper in op wat de rol van commissioning zo belangrijk maakt voor gebouwen.

Waar wordt naar gekeken tijdens een commissioningsproces?

De gestructureerde aanpak van commissioning moet ervoor zorgen dat alle systemen en componenten van een nieuw gebouw functioneren en voldoen aan de ontwerp- en prestatie-eisen die van te voren zijn vastgesteld. Tijdens het commissioningsproces worden er verschillende aspecten getest: van de airconditioning tot de verlichting in een gebouw. In principe is commissioning de manier om de kwaliteit en prestaties van een nieuwbouwproject te waarborgen. Daarbij wordt er gekeken naar de duurzaamheid, de efficiëntie en naar het risico van operationele storingen. Deze kritische laatste stap zorgt ervoor dat een gebouw optimaal functioneert en de beoogde waarde levert aan de gebruikers.

Hoe begint het commissioningsproces?

Commissioning begint met het grondig controleren van de ontwerpspecificaties die in de rapportages staan vermeld. Hier wordt gecheckt of alle systemen correct zijn ontworpen en geïntegreerd. De systemen, zoals verwarmings-, ventilatie-, airconditioningsystemen, verlichting en beveiligingssystemen, worden één voor één getest om te controleren of ze goed functioneren. Ook wordt er gekeken of ze samenwerken zoals dat bedoeld is en of de systemen optimaal presteren. Naast het checken van het comfort en de veiligheid van installaties wordt het gebouw zelf ook getoetst. De Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) draagt hieraan bij om op basis van commissioning het gebouw vrij te geven voor gebruik. De focus ligt op het verbeteren van de bouwkwaliteit, het bouwtoezicht en het stimuleren van de kwaliteitsverbetering en kostenvermindering. Zonder het certificaat dat wordt gegeven door een ingehuurde kwaliteitsborger mag het gebouw niet in gebruik worden genomen.

Wat als er problemen optreden tijdens het commissioningsproces?

Het kan zijn dat er problemen of tekortkomingen worden ontdekt tijdens het commissioningsproces. Deze problemen moeten eerst aangepakt worden voordat het nieuwbouwproject in gebruik wordt genomen. Als iets niet doet wat het moet doen, wordt er met meerdere mensen gekeken naar de achterliggende oorzaak. De problemen moeten snel worden opgelost, omdat een project vaak te maken heeft met een deadline. Het kan dan zijn dat dit in de nacht gebeurt, omdat er dan meer rust en ruimte is om testen uit te voeren. Tijdens de testen wordt er gebruikgemaakt van de drie pijlers actie, gevolg en resultaat. Vaak wordt er een klein probleem ontdekt dat het grote verschil maakt. Dankzij de veilige en kwalitatieve testen kunnen latere verstoringen en kostbare herstelwerkzaamheden worden voorkomen.

Welke rol speelt de commissioner in de communicatie?

De commissioner heeft wekelijkse overleggen met de klant en andere betrokken partijen om gedetailleerde overzichten op te stellen, geplande handelingen, de verwachte resultaten en verantwoordelijkheden te delen. Pas wanneer alle partijen akkoord zijn met het gehele proces, worden er testen uitgevoerd. Voor de commissioner is duidelijke verslaggeving essentieel. Alles wat wordt waargenomen moet worden gecommuniceerd om uiteindelijk tot een succesvolle afronding van een project te komen.

Hoe belangrijk is documentatie in commissioning?

Tijdens de commissioning-fase wordt er een rapportage bijgehouden. Deze documentatie is van een belangrijke waarde als er toekomstig onderhoud nodig is, er uitbreidingen of renovaties nodig zijn of voor de operationele referentie van een gebouw. Tijdens een nieuwbouwproject zullen er ook andere documentaties worden gemaakt, zoals rapporten om personeel wat een gebouw gaat gebruiken te trainen. Door de trainingen zullen ze vertrouwd raken met de systemen en weten ze wat er moet gebeuren als er problemen optreden.

Wat moet de uitkomst van commissioning bij een nieuwbouwproject zijn?

Uiteindelijk moeten alle opgestelde ontwerpspecificaties worden gevolgd om het commissioningsproces af te sluiten. Het nieuwbouwproject moet voldoen aan toepasselijke normen, regelgeving en voorschriften voordat het officieel in gebruik wordt genomen. Als de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging goedgekeurd is door een kwaliteitsborger, kunnen de verwachtingen rondom de prestaties en functionaliteit van een opdrachtgever ook worden behaald. Commissioning draagt dus bij aan klanttevredenheid door ervoor te zorgen dat het nieuwbouwproject voldoet aan alle verwachtingen.

Een onmisbaar proces

Hoewel commissioning vanuit de industrie naar de bouwwereld is overgewaaid, is het een proces wat onmisbaar is geworden om de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van een nieuwbouwproject te controleren. Het speelt dus een essentiële rol die niet meer kan ontbreken. Bij D-TACS weten we alles over commissioning. Maak gebruik van onze expertise en ondersteuning en neem contact met ons op. 

Delen
Delen