De rol van commissioning bij renovatie

Delen
Delen

Om bestaande bouw weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen, kan renovatie een interessante optie zijn. Er komt veel kijken bij zo’n project: isoleren, moderniseren, upgraden en aanpassen. Er gaat vaak veel aandacht uit naar het ontwerp en de constructie, maar verlies bij renovatieprojecten ook de rol van commissioning niet uit het oog.

Algehele prestatie optimaliseren

Want niet alleen in nieuwbouw speelt commissioning een cruciale rol, ook bij renovatie is het belangrijk om de algehele prestatie van het gebouw te optimaliseren. Denk hierbij aan zaken als:

  • luchtkwaliteit
  • comfort
  • energie-efficiëntie
  • stabiliteit van temperatuur

Verbetermogelijkheden

Het doel van de commissioning is het vaststellen van inefficiënties en het determineren van verbetermogelijkheden. Denk hierbij aan aanbevelingen als slijtage aan (onderdelen van) installaties verhelpen, installaties (op onderdelen) vervangen, isolatie aanbrengen, de dikte van coatings verhogen en een training van het onderhoudspersoneel. Tijdens renovatieprojecten dienen zich vaak onverwachte uitdagingen en verborgen problemen aan het gebouw en/of installaties aan. Vaak komen deze pas aan het licht wanneer de werkzaamheden begonnen zijn. Commissioning helpt deze problemen al in een vroeg stadium te identificeren én op te lossen, waardoor kostbare vertragingen en daarbij behorende extra kosten kunnen worden vermeden.

Voorkom juridische problemen

Tijdens renovatie moet niet alleen rekening worden gehouden met de ontwerpeisen van de eigenaar, maar ook met de geldende bouwvoorschriften en regelgeving. Commissioning zorgt ervoor dat alle wijzigingen en upgrades aan het gebouw aan die normen en voorschriften voldoen. Dat kan op de lange termijn veel juridische problemen en herzieningen voorkomen.

Renovatie of vervanging?

Bij renovatie van bestaande bouw heb je te maken met bestaande systemen en componenten. Hoe staat het met de efficiëntie en duurzaamheid hiervan? Werkt alles nog optimaal? Moeten er zaken worden vervangen of kunnen er ook systemen worden gerenoveerd? Commissioning zorgt ervoor dat alles optimaal werkt en op elkaar wordt afgestemd volgens de herziene specificaties, met energiebesparing en lagere operationele kosten op de lange termijn als resultaat.

Doel

Voldoen aan de eisen die de klant stelt, is uiteraard het uiteindelijke doel van elk renovatieproject. Training voor personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het gerenoveerde gebouw kan daar ook nog een onderdeel van zijn. Dat bevordert immers effectieve bediening en onderhoud in de toekomst.

Neem contact op

Ook bij renovatie geldt dat een goed uitgevoerde commissioning ervoor zorgt dat de vernieuwde faciliteit zijn beoogde doelen in de toekomst bereikt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Delen
Delen