Verkeerde bouwtekeningen leiden tot hogere kosten verbouwing Afsluitdijk

Verkeerde bouwtekeningen hebben tot een debacle geleid bij de verbouwing van de Afsluitdijk. Door Commissioning direct bij de ontwerpfase goed in te passen, kan men bijdragen dat dit soort tegenvallers niet hoeven plaats te vinden. De verwachte kostenverhoging bedragen nu al € 120 miljoen waar het Rijk een reservering voor maakt. Het geld is nodig […]