Delen
Delen

‘Als je het mij vraagt, staan in de wereld van kwalitatieve commissioning twee onmiskenbare kenwaarden centraal: eenduidigheid en automatisering.’ Het zijn de woorden van Kees-Jan Wijn, samenwerkingspartner van D-TACS en grondlegger van commissioningssoftware TALT. In dit artikel vertelt hij over de kernwaarden van kwalitatieve commissioning.

Analyseren en verbeteren

In 2019 startte de samenwerking tussen Kees-Jan en D-TACS. Kees-Jan vertelt: ‘Ik ontwikkelde TALT tijdens mijn betrokkenheid bij  een scheepsbouwer die onder andere baggerschepen en pijpenleggers bouwt. Ze waren onlangs begonnen met de insourcing van de elektrische installatie. Hoewel er voldoende technische expertise aanwezig was, verliep het administratieve commissioningproces nog niet vlekkeloos. Mijn taak was om het proces te ondersteunen, te analyseren en waar nodig te verbeteren.’

Enorm project

Al snel besefte Kees-Jan dat er tekortkomingen waren in het commissioningsproces, vooral omdat dit bij het betreffende bedrijf nog steeds op papier werd gedocumenteerd. ‘Op kleine schaal is dat misschien nog beheersbaar, maar bij een project van het formaat van een schip wordt het al snel een enorm project. Met name het beheersen van restpunten. Het vastleggen en dus aantonen dat alles voldoet aan wettelijke eisen en tegelijkertijd aan de criteria van de opdrachtgever is een uitdaging. Een schip kan wel tachtigduizend componenten aan boord hebben die samen een systeem vormen. Elk van deze componenten moet worden getest, en restpunten moeten zijn opgelost, zowel individueel als in samenhang, van micro tot macro.’

Versiebeheer

‘Omdat het hele commissioningsproces op papier werd vastgelegd, ontstonden aanzienlijke uitdagingen op het gebied van versiebeheer. Verschillende belanghebbenden waren erbij betrokken: de opdrachtgever, de Notified Bodies en de eigen engineers. Dit leidde soms tot verschillende versies van een commissioningsdocument, wat tot verwarring kon leiden. Daarnaast was de vastlegging van restpunten niet eenduidig. Al snel realiseerde ik me dat dit niet alleen speelde bij deze scheepbouwer waarvoor ik werkte, maar ook bij veel andere organisaties. Dit inspireerde mij om een online commissioningssoftware te ontwikkelen: TALT.’

Geautomatiseerd en eenduidig

‘Commissioning dient te gebeuren volgens een geautomatiseerd proces’, vertelt Kees-Jan. ‘Niet meer met dikke papieren dossiers, maar met een online, geïntegreerd systeem waar alle betrokken partijen (opdrachtgever, wettelijke instanties en engineers) toegang toe hebben. Ieder met zijn eigen gedefinieerde rol en verantwoordelijkheid. Terwijl op papier sommige vragen mogelijk worden overgeslagen, kan een systeem zo worden ingesteld dat alle velden verplicht zijn. Ook is het essentieel dat tijdens het commissioningsproces eenduidig wordt vastgelegd wat daadwerkelijk wordt getest. Dit kan worden bereikt door alleen gesloten, specifieke vragen te stellen met betrekking tot de gespecificeerde restpunten. Open vragen moeten worden vermeden, omdat ze het risico met zich meebrengen dat verschillende belanghebbenden verschillende antwoorden geven. De vraagstellingmethodiek is dus tevens van cruciaal belang voor een waterdicht systeem.’

Onafhankelijkheid en maatwerk

Door een geautomatiseerd systeem te gebruiken met gescheiden rollen en verantwoordelijkheden voor alle stakeholders, kun je tevens garanderen dat commissioning als een onafhankelijk proces gewaarborgd wordt. Daarnaast is commissioning altijd maatwerk. Kees-Jan: ‘Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een bedrijf zes verschillende soorten schepen met dezelfde motor produceert. In dat geval kan ervoor worden gekozen om voor die zes schepen hetzelfde commissioningsdocument voor de motoren te gebruiken. Maar dan kunnen er situaties ontstaan waarin bepaalde vragen relevant zijn voor de motoren van het ene schip, maar niet voor die van het andere schip. Daarom moet elk testproces specifiek worden aangepast aan elk schip. Er is geen one-size-fits-all.’

Van scheepvaart tot windmolens

Kees-Jan besluit: ‘Of het nu gaat om de oplevering van een windmolen of de renovatie van een gebouw: door voor elk project een op maat gemaakt testscript op te stellen, waarin alle betrokkenen dezelfde versie hebben en waarin ze hun restpunten allemaal verwerken aan de hand van eenduidige en gesloten vragen, garandeer je het beste resultaat. Alleen op die manier kun je bewijzen dat de tests grondig zijn uitgevoerd en dat het systeem voldoet aan de vooraf vastgestelde specificaties.’

D-TACS en TALT kunnen terugkijken op een reeks succesvolle samenwerkingen, waaronder projecten met windturbines in Calais en Lichtenvoorde, evenals verschillende opdrachten voor ABN AMRO. Daarnaast hebben TALT en D-TACS gezamenlijk diverse masterclasses georganiseerd over commissioning. Meer informatie over commissioning? Neem contact op!

Delen
Delen