BREEAM-NL 2020 VEREIST ONAFHANKELIJKE COMMISSIONING

Delen
Delen

Steeds vaker zien wij dat er in richtlijnen en wetgeving een onafhankelijke toetsende partij vereist wordt. Zo ook in de nieuwe Breeam-NL Nieuwbouw 2020 richtlijn. Hierin wordt een duidelijk statement gemaakt met betrekking tot onafhankelijke commissioning. En daar is nog lang niet iedereen van op de hoogte.

In het hoofdstuk Management 04, commissioning en overdracht wordt nu duidelijk omschreven dat het vastleggen en valideren van de credits door een onafhankelijke instantie en adviseur uitgevoerd moet worden welke geen relatie mag hebben met de reeds aangenomen partijen. Met dit onafhankelijke oordeel, beoogt men nauwkeuriger te borgen dat de gebouweigenaar er op kan vertrouwen dat het pand voldoet aan BREEAM-NL 2020 en dat hij heeft gekregen wat hij gevraagd en gekocht heeft. Wat ons betreft een goede stap in transparantie en het aantoonbaar energie zuiniger maken van  
Ter info hieronder de relevante artikelen uit de Breeam-NL 2020.

BREEAM -NL Nieuwbouw 2020 V1.0 – MAN 04 Commissioning en overdracht – Definities

Commissionings Autoriteit (CxA)

Een onafhankelijke deskundige persoon die tot taak heeft een Commissioningsplan op te stellen en een team van commissioningsspecialisten samen te stellen. Hij is onafhankelijk van de installatie adviseur en uitvoerend installatiebedrijf. Hij bewaakt voor de opdrachtgever de (gewenste) prestaties die zijn vastgesteld in het

Commissioningsplan. De persoon heeft aantoonbare ervaring als commissionings autoriteit, personen die met deze kwalificatie zijn opgenomen in het Register van Erkende commissionairs bij Sertum voldoen in ieder geval aan deze kwalificatie.

Commissioningsmanager

Een commissioningsmanager is een specialist die onafhankelijk werkt en gekwalificeerd is om alle systemen te inspecteren, testen en in te regelen onder bedrijfscondities. De persoon heeft aantoonbare ervaring als commissionings autoriteit, personen die met deze kwalificatie zijn opgenomen in het Register van Erkende commissionairs bij Sertum voldoen in ieder geval aan deze kwalificatie.Delen
Delen