The importance of quality assurance in commissioning

Delen
Delen

Bij het in bedrijf stellen van een nieuw gebouw, systeem of installatie is het ontzettend belangrijk dat alles correct functioneert en voldoet aan de vereiste specificaties. Commissioning zorgt voor die kwaliteitsborging. En dat is essentieel om ervoor te zorgen dat het eindresultaat aan de verwachtingen en normen voldoet.

Kwaliteitsborging

Die kwaliteitsborging speelt een belangrijke rol om de volgende redenen:

  • verzekeren van conformiteit
  • optimaliseren van prestaties
  • verminderen van risico’s
  • klanttevredenheid

Verzekeren van conformiteit

Ervoor zorgen dat een gebouw of systeem voldoet aan de geldende normen, voorschriften en ontwerpeisen. Dát is één van de belangrijkste doelen van commissioning. Met kwaliteitsborging worden deze normen, voorschriften en ontwerpeisen nageleefd. Mogelijke afwijkingen kunnen daardoor worden aangepast voordat het project wordt afgerond, zodat potentiële problemen of herstelwerkzaamheden op een later moment worden voorkomen.

Optimaliseren van prestaties

Als een nieuw gebouw, systeem of installatie in bedrijf wordt gesteld, is het natuurlijk van groot belang dat alle componenten optimaal presteren. Alleen op die manier ben je immers verzekerd van een zo efficiënt mogelijk gebruik van energie en hulpbronnen. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar draagt ook bij aan duurzaamheid en is beter voor het milieu. Kwaliteitsborging brengt prestatieproblemen in beeld en zorgt voor corrigerende maatregelen om die efficiënte te maximaliseren.

Verminderen van risico’s

Hoe complexer het systeem, hoe meer risico’s dit met zich kan meebrengen. Met name in sectoren als de gezondheidszorg of de industrie kunnen dergelijke risico’s ernstige gevolgen hebben. Daarom is het van cruciaal belang om eventuele risico’s tijdig in kaart te brengen. Kwaliteitsborging helpt bij het identificeren en verminderen daarvan door ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en dat systemen correct functioneren.

Klanttevredenheid

En natuurlijk, last but not least, gaat het bij kwaliteitsborging ook om tevreden klanten. Een klant wil er immers op kunnen vertrouwen dat het gebouw of systeem betrouwbaar is en efficiënt werkt. Met kwaliteitsborging scoor je hoog in klanttevredenheid omdat deze ervoor zorgt dat aan de verwachtingen wordt voldaan en mogelijke problemen snel worden verholpen.

Conclusie

Het succes van bouw- en installatieprojecten is voor een groot deel te danken aan kwaliteitsborging. Het is een investering in duurzaamheid en efficiëntie en daardoor een onmisbaar onderdeel van het hele proces van projectmanagement.

Onafhankelijke partner

Bij commissioning is het onontbeerlijk dat je in zee gaat met een onafhankelijke partner. Wij zijn het eerste en grootste onafhankelijke commissioningsbedrijf in Nederland met projecten binnen datacentra, utiliteit, ziekenhuizen, luchtvaart, farmaceutische en petrochemische industrie, infraprojecten, kantoren en woningbouw. Dus neem gerust contact met ons op wanneer je op zoek bent naar een betrouwbare partij.

Delen
Delen